Nowe przepisy dotyczące jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wchodzą 5 kwietnia 2015 r., a w kopalni KWK Budryk (JSW) w Ornontowicach przygotowania do wprowadzenia w życie nowego prawa zapięto już na ostatni guzik.

W zakładzie zostanie niebawem wprowadzony do ruchu Elektroniczny System Ewidencji Środków Strzałowych - Tryton.

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z artykułem na portalu nettg.pl.