P1090818 150px

Bezprzewodowy Skaner Kodów BSK- 1 jest urządzeniem przeznaczonym do odczytu i przesyłania kodów kreskowych oraz matrycowych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

BSK-1 komunikuje się z hostem poprzez transmisję bezprzewodową w standardzie WiFi. Skaner występuje również w wersji przewodowej, w której komunikacja odbywa się w standardzie RS-
485/CAN.

Skaner jest wyposażony w wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128x96 oraz klawiaturę. Zasilanie BSK-1 zapewnia zestaw akumulatorów. Może być również zasilany poprzez zewnętrzny zasilacz 12V.

Ładowanie akumulatorów skanera następuje w przestrzeni niezagrożonej wybuchem.