DSCF3851

Konwerter Transmisji Ethernetowej KTE-1 jest urządzeniem umożliwiającym komunikację z urządzeniami pracującymi w standardzie RS-485 (KTE-1 /XX/ R) lub CAN (KTE-1 /XX/ C) za pomocą łączy Ethernetowych.

Transmisja siecią Ethernetodbywa się za pośrednictwem następujących mediów transmisji:

  • światłowód jednomodowy 100 Mbps – zasięg do 10 km (KTE-1/SM)
  • przewód (skrętka miedziana) 100/10 Mbps – zasięg 100 m (KTE-1/CU)

Konwerter Transmisji Ethernetowej KTE-1 służy do przesyłania danych za pomocą dostępnego w danym wykonaniu łącza transmisji szeregowej (RS-485 lub CAN). Dane przekazywane są z / do innego urządzenia dołączonego do sieci Ethernet, np. komputera zlokalizowanego w strefie bezpiecznej. Możliwe jest utworzenie komunikacji typu punkt-punkt między dwoma Konwerterami Transmisji Ethernetowej KTE-1.