Roottel Sp. z o.o. powstała w lutym 2012 roku, przez wydzielenie działu rozwoju z Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii Sevitel Sp. z o.o., w której sprawdziliśmy się jako zespół ludzi zdolnych, pracowitych, mających duży udział w dynamicznym rozwoju firmy.

Spółka zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń elektronicznych przeznaczonych przede wszystkim do stref szczególnego zagrożenia wybuchem gazów i pyłów w kopalniach.

Świadczymy usługi serwisowe w zakresie informatycznym, elektronicznym i teletechnicznym

Opieramy się na niezawodności i konkurencyjności naszych produktów.

Naszym celem jest wdrażanie pomysłów niosących pomoc naszym Klientom w poprawie bezpieczeństwa osób i niezawodności maszyn pracujących w szczególnie niebezpiecznych warunkach kopalń.

Najcenniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie oddani pracy, którą wykonują, zdecydowani sprostać wymaganiom jakie przed nimi stoją, otwarci na nowe wyzwania.

Indywidualizm - każde zlecenie jest dla nas nowym wyzwaniem, do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Zaangażowanie - sumiennie wykonujemy powierzone nam zadania, mocno angażujemy się w realizację każdego projektu. 

Odpowiedzialność - jesteśmy odpowiedzialni i zdyscyplinowani, dotrzymujemy złożonych obietnic i przestrzegamy terminów.