kamera b 150px

Iskrobezpieczna Kamera Termowizyjna IKT-1 jest urządzeniem w wykonaniu iskrobezpiecznym, przeznaczonym do obserwacji obrazu termowizyjnego w obszarach w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Obrazowanie odbywa się za pomocą czujnika rejestrującego w zakresie długich fal podczerwieni LWIR (long wave infra-red). Kamera umożliwia obserwację pomieszczeń w zakładach górniczych, w szczególności miejsc w których występuje brak oświetlania. Zaimplementowane algorytmy pozwalają uzyskać obraz obserwowanej sceny zoptymalizowany pod kątem prowadzenia obserwacji/monitoringu terenu lub znormalizowany dla zdefiniowanego zakresu temperaturowego.

Kamera przeznaczona jest do użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem kategorii „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach należących do klas „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Obraz z kamery przesyłany jest za pomocą łącza Ethernet do rejestratora lub systemu dyspozytorskiego - gdzie poddawany jest dalszej analizie.