RP485T

Roottel_dev/ 14 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Rozgałęźnik pomiarowy RP-485 / T jest urządzeniem do transmisji danych pomiarowych w standardzie RS485 na duże odległości. Urządzenie posiada dwa tory transmisji szeregowej RS485, za pomocą których możemy je łączyć równolegle (wersja R) lub szeregowo (wersja S). W przypadku połączenia szeregowego magistrala danych łączy ze sobą tylko dwa urządzenia (połączenie z poprzednim i następnym urządzeniem odbywa się poprzez oddzielne obwody

Read More

RT-SP

Roottel_dev/ 13 stycznia, 2021/ Produkty, Transmisja Danych

Puszka RT-SP przeznaczona jest do łączenia i rozgałęziania iskrobezpiecznych obwodów sygnałowych, pomiarowych i zasilających w atmosferach wybuchowych grupy I i II. Konstrukcja puszki uzależniona jest od jej przeznaczenia i różni się wielkością obudowy, ilością dławnic oraz ilością i rodzajem łączników oraz ilością wewnętrznych elementów łączących. Jeżeli stosowane są tylko dławnice w postaci dławnic, mamy dowolną możliwość konfigurowania połączeń wewnętrznych przez

Read More

CGP-1

Roottel_dev/ 13 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Cyfrowa głowica pomiarowa jest samodzielnym urządzeniem służącym do pomiaru parametrów atmosfery lub stężeń gazów, przeznaczonym do podłączania do nadrzędnych urządzeń systemu pomiarowego. Montaż może odbywać się bezpośrednio do obudowy współpracującego urządzenia za pomocą skręcanego złącza, jak również na uchwycie i z wykorzystaniem przewodu połączeniowego, co umożliwia umieszczenie komory w oddaleniu nawet do kilkudziesięciu metrów od pozostałych elementów systemu. Urządzenie wykonane

Read More

AIR-1

Roottel_dev/ 13 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Anemometr AIR-1 jest przeznaczony do pomiaru prędkości przepływu powietrza. Pomiar odbywa się dwukierunkowo wzdłuż jednej osi, dzięki czemu urządzenie znajduje zastosowanie przy prowadzeniu czynności pomiarowych wzdłuż szybów i korytarzy lub w podobnych obiektach przemysłowych. Przyrząd wykorzystuje technologię ultradźwiękową do określenia prędkości przepływu powietrza. Urządzenie może być stosowane w środowiskach, gdzie występuje zagrożenie wybuchem gazu – w tym w podziemiach kopalń

Read More

UCS-1

Roottel_dev/ 13 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Uniwersalny Czujnik Stacjonarny typu UCS-1 służy do pomiaru stężeń tlenu, gazów toksycznych lub wybuchowych ewentualnie temperatury i wilgotności oraz ciśnienia (w zależności od zastosowanego sensora pomiarowego). Czujnik może współpracować z centralą pomiarową typu MKS-2 (transmisja cyfrowa RS485) lub centralą telemetryczną (transmisja modemowa). Opcjonalnie posiada również wejście i wyjście analogowe 0,4..2V pozwalające na współpracę z systemami analogowymi. Ponadto czujnik można wyposażyć

Read More

MKS-2

Roottel_dev/ 8 stycznia, 2021/ Produkty, Transmisja Danych

Modemowy koncentrator sygnałów MKS-2 jest urządzeniem służącym do pobierania, prezentacji oraz transmisji wyników danych pomiarowych dołowych czujników gazometrycznych i parametrów środowiskowych. MKS-2 może współpracować z czujnikami z transmisją cyfrową produkcji ROOTTEL oraz z czujnikami z wyjściem analogowym w standardzie 0.4V … 2V. Urządzenie umożliwia prezentację wyników na wbudowanym wyświetlaczu. Możliwe jest realizowanie funkcji sterujących dzięki zastosowaniu dodatkowych sygnałów dwustanowych. Komunikacja

Read More

ZiROT-AKU

Roottel_dev/ 7 stycznia, 2021/ Produkty, Zasilanie

ZiROT-AKU to zasilacz iskrobezpieczny z podtrzymaniem akumulatorowym przeznaczony do zasilania iskrobezpiecznych obwodów systemów sterowania, diagnostyki i sygnalizacji w podziemnych wyrobiskach górniczych. Napięcie wejściowe 30 – 250 VAC, napięcie wyjściowe 12 V lub 15 V, prąd wyjściowy 1,5 A oraz czas pracy na akumulatorach do 6h pozwalają na szeroki obszar zastosowania zasilacza. Charakterystyczną cechą zasilacza ZiROT jest stabilność i brak tętnień

Read More

RPG-1

Roottel_dev/ 7 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Ręczny przyrząd gazometryczny RPG-1 jest urządzeniem przenośnym zasilanym bateryjnie, które służy do prowadzenia pomiarów parametrów atmosfery w strefach zagrożonych wybuchem. Mierzonymi wielkościami fizycznymi mogą być, w zależności od wersji przyrządu, stężenia gazów zawartych w atmosferze (metanu, dwutlenku węgla, tlenu, tlenku węgla, siarkowodoru, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, chloru, wodoru, amoniaku, fosforowodoru, chlorowodoru lub cyjanowodoru) lub wartości temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia (w jednym

Read More

IKT-1

Roottel_dev/ 7 stycznia, 2021/ Monitoring, Produkty

Iskrobezpieczna Kamera Termowizyjna IKT-1 jest urządzeniem w wykonaniu iskrobezpiecznym, przeznaczonym do obserwacji obrazu termowizyjnego w obszarach w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Obrazowanie odbywa się za pomocą czujnika rejestrującego w zakresie długich fal podczerwieni LWIR (long wave infra-red). Kamera umożliwia obserwację pomieszczeń w zakładach górniczych, w szczególności miejsc w których występuje brak oświetlania. Zaimplementowane algorytmy pozwalają uzyskać obraz obserwowanej sceny zoptymalizowany pod kątem

Read More

IKE-1

Roottel_dev/ 7 stycznia, 2021/ Monitoring, Produkty

Iskrobezpieczna Kamera Ethernetowa IKE-1 pozwala na ciągłą obserwację bieżącej sytuacji na dole kopalni poprzez transmisje obrazu wideo z kamery za pomocą sieci LAN do dyspozytorskiego systemu na powierzchni. Cyfrowy strumień wideo transmitowany jest poprzez interfejs Ethernetowy – w zależności od wykonania może to być 100Base-TX ze złączem RJ-45 dla wersji IKE-1/CU lub 100Base-FX z złączem światłowodowym typu SC dla wykonania IKE-1/SM. Maksymalna prędkość przesyłanych danych to 100

Read More