RP485T

Roottel_dev/ 14 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Rozgałęźnik pomiarowy RP-485 / T jest urządzeniem do transmisji danych pomiarowych w standardzie RS485 na duże odległości. Urządzenie posiada dwa tory transmisji szeregowej RS485, za pomocą których możemy je łączyć równolegle (wersja R) lub szeregowo (wersja S). W przypadku połączenia szeregowego magistrala danych łączy ze sobą tylko dwa urządzenia (połączenie z poprzednim i następnym urządzeniem odbywa się poprzez oddzielne obwody RS485). Do urządzenia możemy podłączyć dwa rodzaje sond temperatury. Sonda oparta na czujniku cyfrowym DS18B20 z dwoma przewodami lub sonda z czujnikiem PT100 z czteroma przewodami.

Cecha budowy przeciwwybuchowej I M1 Ex ia I Ma II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Maksymalna odległość między dwoma punktami (wersja S) 500m
Maksymalna odległość linii głównej (wersja R) 500m
Metoda pomiaru PT100 czujnik cyfrowy
Rodzaj transmisji RS485
Zakres temperatur pracy od -20°C do 40°C
Wymiary(bez przepustów) 130mm x 97mm x 55mm
Waga 0,5 kg – 1,5 kg
Stopień ochrony obudowy IP-65

Materiały do pobrania:

RP485T_leaflet_EN

CERTYFIKAT_RP-485_T