MKS-1

Roottel_dev/ 14 stycznia, 2020/ Produkty, Transmisja Danych

Modemowy Koncentrator Sygnałów MKS-1 przeznaczony jest do separacji galwanicznej pomiędzy siecią naziemną a podziemną siecią RS485 / CAN. Może być również używany do separacji bistabilnych sygnałów I / O i pomiaru poziomu analogowych sygnałów wejściowych. Urządzenie umożliwia prezentację wyników na wbudowanym wyświetlaczu OLED. Transmisja w systemie naziemnym realizowana jest za pomocą łącza modemowego, magistrali RS485 lub CAN.

MKS-1 produkowany jest w bardzo wytrzymałej metalowej obudowie o wysokim stopniu ochrony IP-54, która jest odporna na warunki otoczenia i wyładowania elektrostatyczne. Koncentrator jest wyposażony w wewnętrzną baterię. Zawiera wbudowaną klawiaturę numeryczną oraz sekcję zamkniętych złącz.

Cecha budowy przeciwwybuchowej I M1 Ex ia I Ma
Transmisja zewnętrzna do systemu naziemnego Linia telemetryczna V23 / RS485 / CAN
Galwaniczna separacja między naziemnym oraz podziemnym systemem Tak, dla RS485, CAN oraz dla wszystkich bistabilnych sygnałów
Liczba bistabilnych wejść oraz wyjść 4 analogowe / do 8 cyfrowych RS485
Liczba wejść i wyjść dwustanowych 16 bistabinych I/O lub analog I.
Zasilanie 27-56V / 40mA linia modemowa lub
12V DC / max 300mA
Zakres temperatury pracy i wilgotności względne od 0°C do 40°C, od 0 do 95%
Wymiary 300mm x 300mm x 120mm
Waga max. 8 kg
Stopień ochrony obudowy IP-54

Materiały do pobrania:

MKS-1_ulotka_PL

MKS-1_leaflet_EN

CERTYFIKAT_MKS-1_V.POL.