CGP-1

Roottel_dev/ 13 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Cyfrowa głowica pomiarowa jest samodzielnym urządzeniem służącym do pomiaru parametrów atmosfery lub stężeń gazów, przeznaczonym do podłączania do nadrzędnych urządzeń systemu pomiarowego. Montaż może odbywać się bezpośrednio do obudowy współpracującego urządzenia za pomocą skręcanego złącza, jak również na uchwycie i z wykorzystaniem przewodu połączeniowego, co umożliwia umieszczenie komory w oddaleniu nawet do kilkudziesięciu metrów od pozostałych elementów systemu. Urządzenie wykonane jest w wytrzymałej obudowie niewielkich rozmiarów o wysokim stopniu ochrony IP-67. Głowica pomiarowa CGP-1 przeznaczona jest do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem – w tym w podziemnych wyrobiskach kopalń jak również w innych obiektach przemysłowych. Pomiar może być prowadzony z użyciem sensorów półprzewodnikowych, pelistorowych, podczerwieni lub elektrochemicznych. Urządzenie produkowane jest w wersjach dla różnych wielkości mierzonych. Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym odbywa się poprzez złącze zawierające wyprowadzenia magistrali RS485 oraz analogowe wyjście napięciowe w standardzie 0,4 ÷ 2V. W głowicy zintegrowany jest układ mikroprocesorowy umożliwiający przeprowadzanie kalibracji wewnętrznego toru pomiarowego i sterowanie sensorem pomiarowym oraz bieżące zbieranie i przesyłanie danych do nadrzędnych elementów systemu.

Cecha budowy przeciwwybuchowej (pelistor) I M1 Ex ia I Ma II 2G Ex ia II (CH4) Gb
Cecha budowy przeciwwybuchowej (pozostałe) I M1 Ex ia I Ma II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Zakresy pomiarowe T = -40°C ÷ 125°C RH = 0 ÷ 100%
p = 300hPa ÷ 1100hPa CH4 = 0 ÷ 100%
CO2 = 0 ÷ 2,5% O2 = 0 ÷ 25%
CO = 0 ÷ 2000ppm H2S = 0 ÷ 50ppm
NO2 = 0 ÷200ppm SO2 = 0 ÷50ppm
NH3= 0 ÷ 1000ppm
Komunikacja zewnętrzna RS485 lub wyjście analogowe 0,4 ÷ 2V
Zakres temperatur pracy od -20°C do 40°C / 50°C
Wymiary 85mm x 60mm x 66mm
Waga ok. 250g
Stopień ochrony obudowy IP-67

Materiały do pobrania:

CGP-1_ulotka_PL

CGP-1_leaflet_EN

CGP_1_CERTYFIKAT_UZUPEŁNIAJĄCY_NR_1