RP485T

Roottel_dev/ 14 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Rozgałęźnik pomiarowy RP-485 / T jest urządzeniem do transmisji danych pomiarowych w standardzie RS485 na duże odległości. Urządzenie posiada dwa tory transmisji szeregowej RS485, za pomocą których możemy je łączyć równolegle (wersja R) lub szeregowo (wersja S). W przypadku połączenia szeregowego magistrala danych łączy ze sobą tylko dwa urządzenia (połączenie z poprzednim i następnym urządzeniem odbywa się poprzez oddzielne obwody

Read More

CGP-1

Roottel_dev/ 13 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Cyfrowa głowica pomiarowa jest samodzielnym urządzeniem służącym do pomiaru parametrów atmosfery lub stężeń gazów, przeznaczonym do podłączania do nadrzędnych urządzeń systemu pomiarowego. Montaż może odbywać się bezpośrednio do obudowy współpracującego urządzenia za pomocą skręcanego złącza, jak również na uchwycie i z wykorzystaniem przewodu połączeniowego, co umożliwia umieszczenie komory w oddaleniu nawet do kilkudziesięciu metrów od pozostałych elementów systemu. Urządzenie wykonane

Read More

AIR-1

Roottel_dev/ 13 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Anemometr AIR-1 jest przeznaczony do pomiaru prędkości przepływu powietrza. Pomiar odbywa się dwukierunkowo wzdłuż jednej osi, dzięki czemu urządzenie znajduje zastosowanie przy prowadzeniu czynności pomiarowych wzdłuż szybów i korytarzy lub w podobnych obiektach przemysłowych. Przyrząd wykorzystuje technologię ultradźwiękową do określenia prędkości przepływu powietrza. Urządzenie może być stosowane w środowiskach, gdzie występuje zagrożenie wybuchem gazu – w tym w podziemiach kopalń

Read More

UCS-1

Roottel_dev/ 13 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Uniwersalny Czujnik Stacjonarny typu UCS-1 służy do pomiaru stężeń tlenu, gazów toksycznych lub wybuchowych ewentualnie temperatury i wilgotności oraz ciśnienia (w zależności od zastosowanego sensora pomiarowego). Czujnik może współpracować z centralą pomiarową typu MKS-2 (transmisja cyfrowa RS485) lub centralą telemetryczną (transmisja modemowa). Opcjonalnie posiada również wejście i wyjście analogowe 0,4..2V pozwalające na współpracę z systemami analogowymi. Ponadto czujnik można wyposażyć

Read More

RPG-1

Roottel_dev/ 7 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Ręczny przyrząd gazometryczny RPG-1 jest urządzeniem przenośnym zasilanym bateryjnie, które służy do prowadzenia pomiarów parametrów atmosfery w strefach zagrożonych wybuchem. Mierzonymi wielkościami fizycznymi mogą być, w zależności od wersji przyrządu, stężenia gazów zawartych w atmosferze (metanu, dwutlenku węgla, tlenu, tlenku węgla, siarkowodoru, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, chloru, wodoru, amoniaku, fosforowodoru, chlorowodoru lub cyjanowodoru) lub wartości temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia (w jednym

Read More