IKT-1

Roottel_dev/ 7 stycznia, 2021/ Monitoring, Produkty

Iskrobezpieczna Kamera Termowizyjna IKT-1 jest urządzeniem w wykonaniu iskrobezpiecznym, przeznaczonym do obserwacji obrazu termowizyjnego w obszarach w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Obrazowanie odbywa się za pomocą czujnika rejestrującego w zakresie długich fal podczerwieni LWIR (long wave infra-red). Kamera umożliwia obserwację pomieszczeń w zakładach górniczych, w szczególności miejsc w których występuje brak oświetlania. Zaimplementowane algorytmy pozwalają uzyskać obraz obserwowanej sceny zoptymalizowany pod kątem prowadzenia obserwacji/monitoringu terenu lub znormalizowany dla zdefiniowanego zakresu temperaturowego.

Kamera przeznaczona jest do użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem kategorii „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach należących do klas „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Obraz z kamery przesyłany jest za pomocą łącza Ethernet do rejestratora lub systemu dyspozytorskiego – gdzie poddawany jest dalszej analizie.

Zasilanie 12 V DC, 500 mA
Tryb obrazu monochromatyczny
Maksymalna liczba klatek / s 15 klatek / s
Rozdzielczość obrazu QVGA +, QVGA, QQVGA
Medium transmisji Ethernet po skrętce
Kompresja wideo JPEG
Zakres temperatur pracy 0 ° C ÷ 40 ° C
Wymiary 380 x 100 x 100 mm
Waga ok. 3200 g (z uchwytem)
Stopień ochrony obudowy IP-54

Materiały do pobrania:

IKT-1_leaflet_EN

CERTYFIKAT_IKT-1_PL