ZiROT

Roottel_dev/ 7 stycznia, 2019/ Produkty, Zasilanie

ZiROT to zasilacz iskrobezpieczny przeznaczony do zasilania iskrobezpiecznych obwodów systemów sterowania, diagnostyki i sygnalizacji w podziemnych wyrobiskach górniczych. Napięcie wejściowe 36 – 250 V (w przygotowaniu do 500 VAC), napięcie wyjściowe 12 lub 15 V oraz prąd wyjściowy 1,5 A pozwalają na szeroki obszar zastosowania zasilacza. Charakterystyczną cechą zasilacza ZiROT jest stabilność i brak tętnień napięcia wyjściowego.

Zasilacz umożliwia monitorowanie i wizualizację jego parametrów pracy poprzez interfejs komunikacyjny RS485. Za pomocą tej magistrali istnieje również możliwość zdalnego wyłączenia zasilacza.

Opcjonalnie zasilacz może zostać wyposażony w wyświetlacz LCD, na którym prezentowane są aktualne wartości napięć, prądów lub informacje o stanie urządzenia np. o przekroczonej wewnątrz temperaturze.

Zasilacz może być stosowany w rozproszonych systemach sterowania i monitorowania pracy maszyn w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem kategorii „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach należących do klas „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.