RPG-1

Roottel_dev/ 7 stycznia, 2021/ Gazometria, Produkty

Ręczny przyrząd gazometryczny RPG-1 jest urządzeniem przenośnym zasilanym bateryjnie, które służy do prowadzenia pomiarów parametrów atmosfery w strefach zagrożonych wybuchem.

Mierzonymi wielkościami fizycznymi mogą być, w zależności od wersji przyrządu, stężenia gazów zawartych w atmosferze (metanu, dwutlenku węgla, tlenu, tlenku węgla, siarkowodoru, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, chloru, wodoru, amoniaku, fosforowodoru, chlorowodoru lub cyjanowodoru) lub wartości temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia (w jednym przyrządzie). Miejscem stosowania są podziemne wyrobiska kopalni lub obiekty przemysłowe, w których występuje zagrożenie wybuchem. Urządzenie zabudowane jest w szczelnej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego.

Wewnątrz zawarty jest układ elektroniczny wraz z sensorem pomiarowym i akumulatorem zasilającym przyrząd.

Ładowanie akumulatora może odbywać się jedynie poza strefą zagrożoną wybuchem.

 

Cecha budowy przeciwwybuchowej I M1 Ex ia I Ma        II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Zakresy pomiarowe T = -40°C ÷ 85°C RH = 0 ÷ 100%
p = 10hPa ÷ 2000hPa CH4 = 0 ÷ 100%
CO2 = 0 ÷ 2,5% O2 = 0 ÷ 25%
CO = 0 ÷ 2000ppm H2S = 0 ÷ 50ppm
Komunikacja zewnętrzna RS485 lub bezprzewodowa (2,4GHz)
Czas pracy bateryjnej ok. 24h (z pelistorem)/ ok. 60h (pozostałe)
Czas ładowania akumulatora ok. 4h
Technologia ładowania akumulatora Przewodowa 12V / bezstykowa (indukcyjnie)
Zakres temperatur pracy od -20 ° C do 40 ° C
Wymiary 108 x 57,5 x 33mm
Waga ok. 250 g
Stopień ochrony obudowy IP-67

Materiały do pobrania:

RPG-1_ulotka_PL

RPG-1_leaflet_EN

CERTYFIKAT_RPG-1_PL