Roottel Sp. z o.o. powstała w lutym 2012 roku, przez wydzielenie działu rozwoju z Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii Sevitel Sp. z o.o., w której sprawdziliśmy się jako zespół ludzi zdolnych, pracowitych, mających duży udział w dynamicznym rozwoju firmy.

Spółka zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń elektronicznych przeznaczonych przede wszystkim do stref szczególnego zagrożenia wybuchem gazów i pyłów w kopalniach.

Świadczymy usługi serwisowe w zakresie informatycznymelektronicznym i teletechnicznym.

Opieramy się na niezawodności i konkurencyjności naszych produktów.

Naszym celem jest wdrażanie pomysłów niosących pomoc naszym Klientom w poprawie bezpieczeństwa osób i niezawodności maszyn pracujących w szczególnie niebezpiecznych warunkach kopalń.

Najcenniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie oddani pracy, którą wykonują, zdecydowani sprostać wymaganiom jakie przed nimi stoją, otwarci na nowe wyzwania.

Co nas wyróżnia

Indywidualizm – każde zlecenie jest dla nas nowym wyzwaniem, do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Zaangażowanie – sumiennie wykonujemy powierzone nam zadania, mocno angażujemy się w realizację każdego projektu.

Odpowiedzialność – jesteśmy odpowiedzialni i zdyscyplinowani, dotrzymujemy złożonych obietnic i przestrzegamy terminów.

Firma Roottel Sp. z o.o. jako podmiot wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju, wykonując obowiązek udostępniania publicznie informacji o realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, wynikający z art. 22a ustawy o odpadach z dnia 12 grudnia 2014 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779) informuje, że korzysta z pomocy de minimis, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

Korzystamy z oprogramowania firmy:

Zaufali nam: