MKS-2

Roottel_dev/ 8 stycznia, 2021/ Produkty, Transmisja Danych

Modemowy koncentrator sygnałów MKS-2 jest urządzeniem służącym do pobierania, prezentacji oraz transmisji wyników danych pomiarowych dołowych czujników gazometrycznych i parametrów środowiskowych. MKS-2 może współpracować z czujnikami z transmisją cyfrową produkcji ROOTTEL oraz z czujnikami z wyjściem analogowym w standardzie 0.4V … 2V. Urządzenie umożliwia prezentację wyników na wbudowanym wyświetlaczu. Możliwe jest realizowanie funkcji sterujących dzięki zastosowaniu dodatkowych sygnałów dwustanowych. Komunikacja z systemami kopalnianymi odbywa się za pomocą linii telemetrycznej lub magistrali RS485. Możliwe są funkcje zdalnego zarządzania urządzeniem, siecią czujników oraz podłączonymi urządzeniami wykonawczymi. Zasilanie MKS-2 może być realizowane poprzez zastosowanie lokalnego źródła 12V, jak również dzięki wykorzystaniu prądu linii telemetrycznej. MKS-2 wykonany jest w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP-65 odpornej na warunki środowiskowe i gromadzenie ładunków elektrostatycznych. Koncentrator posiada m.in. własne podtrzymanie zasilania, wbudowaną klawiaturę numeryczną do łatwej obsługi oraz rozbudowaną komorę łączeniową umożliwiającą podłączenie sieci czujników w topologii gwiaździstej lub magistralowej.

Cecha budowy przeciwwybuchowej I M1 Ex ia I Ma
Zewnętrzna transmisja do systemu nadrzędnego Linia telemetryczna V23 / RS485 / światłowód Ethernet
Zewnętrzna transmisja do urządzeń końcowych RS485 lub wejście napięciowe (0,4 V ÷ 2 V)
Liczba obsługiwanych czujników 4 analogowe / do 16 cyfrowych RS485
Liczba wejść i wyjść dwustanowych 4 wejścia + 4 wyjścia
Zasilanie Linia modemu 60 V / 50 mA lub
12V DC / 100mA (200mA dla wersji Ethernet)
Zakres temperatur pracy od -20 ° C do 40 ° C
Wymiary 260 mm x 310 mm x 90 mm
Waga ok. 3 kg
Stopień ochrony obudowy IP-65

Materiały do pobrania:

MKS-2_ulotka_PL

MKS-2_leaflet_EN

MKS-2_CERTYFIKAT_PL